Login or sign up Lost password?
Login or sign up
Ang katagang “expedite” ay madalas naririnig kung tayo ay may nilalakad sa mga opisina ng gobyerno, pugad ng mala-anay na “fixers”. Siya ay kumander ng mga sundalong Roman sa Armenia na naging Kristyano. Ipagdiriwang pa lang sa Abril 14 ang kaniyang ika-100 araw bilang OIC sa ARMM pero ang dami nang pagbabago na nadarama ang mga kababayan nating Muslim. " data-medium-file="https://chubibodotcom.files.wordpress.com/2012/03/rock.jpg? Excited siya pagka’t noong huling narito ang British singer, na-“take home” ang TV host tapos ng konting lambochingan sa Fort.